Privacyverklaring

Privacyverklaring

Met de onderstaande informatie leg ik uit wat voor gegevens er verzameld worden en met welk doel.

Inge’s vegan smikkels is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://www.ingesvegansmikkels.com

ingesvegansmikkels@gmail.com

www.facebook.com/ingesvegansmikkels

www.instagram.com/ingesvegansmikkels

Persoonsgegevens die verwerkt worden

Inge’s vegan smikkels verwerkt je persoonsgegevens omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Wanneer je een comment achterlaat op mijn website wordt je naam, e-mailadres, eventuele website, IP-adres en de inhoud van het bericht voor mij zichtbaar. Deze gegevens zullen bewaard blijven totdat je de reactie verwijdert of totdat ik jouw comment verwijder.

Wanneer je een reactie achterlaat via het contactformulier wordt je naam en emailadres gevraagd. Als je mij een e-mail stuurt zal ik jouw e-mailadres, naam en de inhoud van de e-mail zien. Deze worden na maximaal 12 maanden verwijderd.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die verwerkt worden

De website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Aangezien ik dat niet kan controleren, raad ik ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat er zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld zijn over een minderjarige, neem dan contact met me op via ingesvegansmikkels@gmail.com, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag de persoonsgegevens verwerkt worden

Inge’s vegan smikkels verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Zodat je comments kan achterlaten

  • Zodat spammers geblokkeerd kunnen worden

  • Zodat ik de websitebezoeken kan analyseren om de website te verbeteren

Delen van persoonsgegevens met derden

Inge’s vegan smikkels verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die gebruikt worden

Inge’s vegan smikkels gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Inge’s vegan smikkels en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar ingesvegansmikkels@gmail.com.

Dan reageer ik zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Inge’s vegan smikkels wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe jouw persoonsgegevens beveiligd worden

Inge’s vegan smikkels neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, stuur dan een bericht naar ingesvegansmikkels@gmail.com

Inge’s vegan smikkels heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te
beveiligen: Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall. Inge’s vegan smikkels heeft een beveiligd https-adres (zie slotje in de adresbalk). 

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.

Advertenties